Ook Etivoet doet mee aan het Science Based Targets-initiatief

Duurzamer aan de slag gaan is de afgelopen jaren een must geworden. Voor de moderne consument is het namelijk een steeds belangrijkere factor bij het nemen van een aankoopbeslissing. Ook in onze sector verwachten klanten dat er inspanningen geleverd worden om toekomstgericht – en dus milieuvriendelijker – aan de slag te gaan. Om duurzame inspanningen te kaderen kan er beroep gedaan worden op Science Based Targets. Deze op wetenschap gebaseerde doelstellingen fungeren als een wereldwijd aanvaarde norm voor bedrijven die hun ecologische voetafdruk willen verkleinen.

science based targets

Science Based Targets?

Doelstellingen worden als Science Based beschouwd als ze in lijn liggen met wat klimaatwetenschappers noodzakelijk achten om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen, namelijk de opwarming van de aarde terugschroeven naar 1,5°C. Deze doelstelling kan niet alleen verwezenlijkt worden door gezinnen en de overheid, ook ondernemingen en bedrijven dienen een inspanning te leveren.

Om die inspanningen te ondersteunen, werd het Science Based Targets-initiative opgericht in 2015; een samenwerking tussen het World Resources Institute, de Verenigde Naties, het Carbon Disclosure Project en het WWF.

Deze wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen laten organisaties zien hoe snel ze hun uitstoot van broeikasgassen moeten verminderen om de ergste gevolgen van klimaatverandering te helpen voorkomen en de groei van hun bedrijf toekomstbestendig te maken.

Alleen maar voordelen

Naast het verminderen en neutraliseren van de CO2-uitstaat, laten bedrijven die zich inzetten voor het Science Based Targets-initiatief ook zien dat een duurzame bedrijfsvoering succes bevordert. Bedrijven die bewust wetenschappelijk onderbouwde doelen stellen en nastreven, merken namelijk dat:

  • De winstgevendheid van hun bedrijf verhoogt
  • Het vertrouwen van investeerders stijgt
  • Innovatie gestimuleerd wordt
  • De onzekerheid over regelgeving vermindert
  • De merkreputatie versterkt wordt

Wie zelf ook wil werken aan een milieuvriendelijkere wereld, kan zich aanmelden bij het Science Based Targets-initiatief. Ongeacht hoe groot uw bedrijf is of in welke sector u actief bent, elke deelnemer maakt een verschil. Het initiatief houdt ook rekening met de verschillen tussen bedrijfssectoren en heeft daarom sectorspecifieke trajecten opgesteld.

Hoe willen wij onze klimaatdoelen bereiken?

Etivoet heeft zichzelf opgelegd om de CO2-afdruk van het bedrijf tegen 2030 met meer dan 50% te verminderen. Dit doen we onder andere door kleine stappen te ondernemen, zoals strenger zijn op het scheiden en sorteren van afval en het gebruik van groene energie in plaats van grijze energie. Maar ook buiten onze gebouwen doen we ons best om groenere keuzes te maken. Zo zorgen we voor elektrische fietsen en hybride wagens om het woon-werkverkeer van onze werknemers te optimaliseren.

etivoet logo

Vragen over onze ambities? Neem dan contact op met frederik@etivoet.be.

Contactblok Frederik

One of our experts is always on hand to help you, so don’t hesitate to contact Frederik.

mail me